بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۵-۰۱

۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان

۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان؛ «اینجا پار ک نکن»، «مگر نمی بینی جلوی مغازه است»، «اینجا اداره دولتی است»، «اینجا محل تخلیه دائم بار است» و… “۶ ماه تا ۳ سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند.ماسال قاضی محب الله آقایی- دادیار شعبه سوم ... ادامه مطلب »