بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۴-۳۱

آسفالت ۶ کیلومتر از جاده ییلاقات ماسال به گیلوان

آسفالت ۶ کیلومتر از جاده ییلاقات ماسال به گیلوان ⚡️نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال: ۶ کیلومتر از جاده ییلاقات ماسال به گیلوان آسفالت خواهد شد. 🔺نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: جاده ییلاقی ماسال به گیلوان خلخال در حوزه ماسال به طول ۶ کیلومتر از ییلاق خاکَ‌مَندَن تا مرز خلخال و ۱۵ کیلومتر در حوزه اردبیل آسفالت خواهد شد. 🔺حسن ... ادامه مطلب »