بایگانی روزانه: ۱۴۰۱-۰۴-۲۳

متن تبریک میلاد امام هادی (ع) اتاق اصناف ماسال

متن پیام تبریک میلاد امام هادی (ع) اتاق اصناف ماسال بدین شرح است : “متن تبریک میلاد امام هادی (ع) اتاق اصناف ماسال“ چه اول هفته زیبایی که با عید شروع میشود از عرش خدا بانگ منادی آمد یعنی که زمان عیش و شادی آمد نور دل حضرت جواد آمده است میلاد امام دهم امام هادی (ع) برهمه مبارک باد ادامه مطلب »