فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی چگونه است؟

فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی چگونه است؟

ماسال اصناف

? اتاق اصناف ایران پیرو شکایات و گله‌های متعدد واصله از اتحادیه‌ها و کارفرمایان صنفی در اکثر شهرهای کشور در خصوص بورکراسی شدید اداری در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و همچنین پاسخ استعلام ماده(۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم با اقتباس از ادله معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به آگاهی می‌رساند:

۱-ابلاغ الکترونیک:
براساس ابلاغ الکترونیک چنانچه اوراق مالیاتی ظرف یک هفته از تاریخ بارگذاری در کارتابل مؤدی توسط وی رؤیت نگردد، اوراق مذکور از فرآیند الکترونیکی خارج و به صورت دستی (قانونی/واقعی) ابلاغ می‌گردد. لذا ثبت تاریخ ابلاغ الکترونیکی به عنوان تاریخ ابلاغ واقعی صرفاً در موارد مشاهده برگه توسط مؤدی اتفاق می‌افتد، به بیان دیگر در صورت عدم مراجعه مؤدی به حساب کاربری خود، ابلاغ الکترونیکی برای وی ثبت نخواهد شد. تاکنون بیش از یک میلیون از اوراق به صورت الکترونیکی و بر اساس همین رویه ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است دستورالعمل اجرایی ابلاغ الکترونیکی طی بخشنامه شماره ۹۳۵۵/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همچنین در صورت ارسال مصادیق حسب مورد، امکان بررسی و پاسخگویی دقیق میسر خواهد بود.

۲-غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵:
حسب مقررات مفاد مواد ۹۷، ۱۵۶، ۱۵۷، ۲۲۹، ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم، بررسی و حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مؤدیان از جمله صورت حساب‌های بانکی و سایر اطلاعات واصله به سازمان امور مالیاتی کشور موضوعیت داشته و مأموران مالیاتی مکلف به بررسی و حسابرسی آنها در چارچوب مقررات قانونی میباشند.
به موجب ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی پذیرفته می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس(که مغایر با ماده ۹۷و۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ می‌باشد) و صدور برگه تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون (۵ سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات) مطالبه شود.
وفق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ اختیار استعلام و رسیدگی به تراکنش های بانکی را از طریق وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی داشته و بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ اختیار استعلام تراکنش های بانکی مؤدیان مالیاتی را دارا بوده و در بسیاری از موارد نیز از این اختیار استفاده شده است و دستورالعمل‌های شماره۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲و نیز بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ صرفاً جهت ایجاد وحدت رویه اجرایی برای حسابرسی و رسیدگی مالیاتی صادر و به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده و متضمن حکم جدیدی نمی باشد.
به استناد بند (و) ماده ۲ دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی، موضوع ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ به موقع اجرا گذاشته شده است “تراکنش‌های جابجایی نقدینگی (بانک‌ها، موسسه‌های پولی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه، صرافی‌ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانت نامه‌ها و نظایر آن) از جمله اقلام اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان به شمار آمده که کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون پیش‌گفته موظف شدند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند”.
هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ (به شماره پرونده هـ ع/۷۵۰/۹۶) با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ در مورخ۱۳۹۷/۶/۲۷ رأی به رد شکایت را صادر نموده است. همچنین مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور (در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی) در جهت اجرای قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه‌های اعمال قانونی بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*