صحبت های صادق شیرزاد در نشست با مسئولین ماسال

صحبت های صادق شیرزاد به عنوان یکی از نمایندگان ییلاق نشینان

در نشست با مسئولین ماسال

🔹بین مردم با مسئولان جدایی افتاده و این جدایی باعث شده تا شاهد برین کردن درختان و قاچاق چوب و تخریب جنگل باشیم. در گذشته خود دامدار حافظ جنگل بود اما الان زندگی خود دامدار درخطر است

🔹 قدیمی ترین قبرستان های تالش در ییلاقات ماسال است. پدران و اجداد ما دراین منطقه زندگی کرده اند. پس این یعنی زادگاه ما در ییلاقات بوده ویعنی ما متجاوز نیستیم. چطور امروز مردم را متجاوز می دانند؟

🔹 جوانی که از روی بیکاری می آید در حاشیه جاده ییلاق دکه می زند و روزی به دست می آورد. درحالی که حاشیه جاده در حوزه وزارت راه است، منابع طبیعی چطور آن را تخریب می کند؟

🔹 چرافقط می خواهید با رعب و هجمه با مردم برخورد کنید؟ چرا از راه همدلی با مردم ورود نمی کنید؟ از قانون فقط وجهه زور و هجمه را نبینید. درهمه دنیا برای مفاخر ملی ارزش قائلند وامتیازات ویژه ای به آن می دهند. همانطور که این بخشش شامل اقای معصومی در ییلاق اولسبلنگاه شد. پس می توان قانون را از راه بخشش وکمک نیز دید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*